ایران نوین و گرگدن در صدر جدول // رتبه بندی و ارزش گذاری آگهی های ایران // نتیجه ارزش گذاری آگهی های محیطی ویژه “شهریور”

همراهان کافه بازاریابی، همان طور که در کانال تلگرام کافه بازاریابی به نشانی @KafeMarketing_Official شاهد بودید از ماه مرداد رتبه بندی و ارزش گذاری آگهی های ایران “در فاز اول آگهی هایمحیطی” شروع شد و انعکاس خوبی هم نزد اهالی فن و متخصصان داشت. پیامهای متعدد شما بعد از شروع این حرکت ما را بر آن داشت تا از نحوه ارزش گذاری گزارشی ارایه دهیم که پیش از این خواندید ( اینجا )  امروز و با پایان شهریور ماه می توانید نتیجه ارزش گذاری ویژه شهریور ماه را یکجا ببینید. برای دیدن لحظه به لحظه ارزیابی ها با کانال ما همراه باشید. (برای دیدن نتایج مردادماه هم اینجا کلیک کنید)

۲۰۱۶-۰۸-۲۸_۲۲-۲۱-۰۶

حالا با هم ضمن دیدن جدول نهایی مرداد ماه، آگهی های ارزش گذاری شده شهریور ماه را به ترتیب ببینیم. (البته آگهی هایی هم بودند که در این ارزش گذاری لحاظ نشدند که به مرور سعی می کنیم ارزش گذاری را کامل تر برای ماههای بعد اجرا کنیم).

۹-۲۵-۲۰۱۶-۲-۰۳-۰۰-pm

اما چند نکته:

از اول مهرماه بررسی اگهی های تلویزیونی رو در دستور کار قرار دادیم.

ان شالله تا پایان سال بهترین آگهی ها به نظرسنجی عموم گذاشته خواهد شد.

دوستان زیادی طرح های خود را برای ما فرستادند که به دلیل اینکه در قالب رسانه نبود و سورس تبلیغ بود از انعکاس آن خودداری کردیم.

دوستان زیادی پیشنهاد دادند که این امر در سایت هم صورت گیرد و نظرسن۴-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-2 ۴-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa ۳-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-1 ۳-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-1 ۳-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-2 ۳-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-3 ۳-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-4 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-1 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-2 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-4 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-5 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-6 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-7 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-8 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-9 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-10 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-11 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-12 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-13 ۲-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-14 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-1 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-2 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-3 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-4 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-5 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-6 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-7 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-8 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-9 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-10 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-11 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-12 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-13 ۱-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-14 ۹-۲۵-۲۰۱۶-۲-۲۱-۰۳-pm ۰-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-1 ۰-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-2 ۰-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-3جی عمومی شود که داریم روی این قضیه کار می کنیم و ان شالله رونمایی بزودی خواهد بود. البته در تلاشیم.

آگهی هایی که در یک ماه ارزش گذاری شده در ماه بعد قرار نخواهد گرفت.

نکته اخر اینکه در ذیل همین مطلب شنونده نقدهای شما هستیم.حالا با هم طرح ها را ببینیم.

 


12 thoughts on “ایران نوین و گرگدن در صدر جدول // رتبه بندی و ارزش گذاری آگهی های ایران // نتیجه ارزش گذاری آگهی های محیطی ویژه “شهریور””

 1. اول تشکر می کنم از این اقدام خوبتون
  دو تا سوال برام پیش اومد اگهی ایرانخودرودفعه قبل سه ستاره گرفت اما این بار همون کار رو تکرار کرده ولی یک ستاره؟
  آگهی رفاه تو همین دوره یکی یک ستاره گرفته یکی دو ستاره؟
  به نظرتون این نوشان چه دلیلی می تونه داشته باشه! تیم ارزیاب به نظرم باید دقت بیشتری کنه.

  1. دوست عزیز این نوع ارزیابی الزاما نشان از نوسان در ارزیابی نداره (که گاها می تونه نوسان در ارزیابی هم باشه).
   به نظرم در این دو مورد نشان از نوسان در بسط ایده رو داره. ایده ایران خودرو با موضوع تله به خوبی گویا بود و خوب هم اجرا شده بود. طبیعی است که این اگهی تسمه به خوبی اجرا نشده هر چند ایده ها همراستاست. در مورد رفاه هم همین طور. فکر می کنم عضو کانال کافه بازاریابی نباشید چون اونجا در توضیح یک خطی سعی کردیم مفاهیم زیادی را منتقل کنیم. و از این نوسان بگوییم. درود بر شما که دیدگاهتان را این قدر صریح بیان کردید.

 2. سلام گرم خدمت اهالی و حاضرین در کافه
  با دیدن تبلیغات و ارزیابی های انجام شده و با توجه به اولین قسمت از ایده شکافی تبلیغات نتیجه جالبی به دست می آید. ببینید تبلیغاتی که با اصول و بر اساس در نظر گرفتن سطح دید و دانش مخاطب انجام گرفته است در ارزیابی های تخصصی هم نمرات بالاتری را به دست آورده است. واقعا جملات کوتاه و تصاویر با چاشنی خلاقیت و ایده کارساز است.
  جناب محمدیان عزیز درود بر تلاش و همت شما.
  ایام بکام

  1. درود بر شما. چند وقت دیگه در مورد رویکرد اساسی انتخاب ها و ارزیابی ها توضیحاتی را ارایه خواهم داد. ممنون که با ما همراهیم.

 3. سلام و درود به همگی …
  ممنون از این رتبه بندی عادلانه ‌…
  لطفا اپ بپرسیم رو در برنامه کافه‌بازار یه نگاه کنید نگاه هوشمند دانه ایی به استفاده از خرد جمعی همه افراد از هر قشری در خصوص مسایل روز افرا د وشرکتهاست …شاید ایجاد اپی تخصصی در زمینه تحلیل و‌ نظر سنجی در‌مورد تبلیغات به سبک این اپ( البته با حفظ تمام ارزشهای معنوی و‌مادی حق کپی برای این اپ) کمک ارزشمندی به شرکتها بکند کمایینکه مشارکت افراد بیشتر وزنه ارزش گذاری را به مراتب حقیقی تر و سودمند تر میکنه ‌اپی که انگیزه دانلودش هم میتونه جایزه هفتگی نه الزاما مادی بلکه مثل نشر عمومی تحلیل در خود سایت کافه بازاریابی و یا بن خرید کتاب و‌ غیره باشه …

 4. حرکت دوطرفه سرانجام شیوه ی اصلاح کردن را به جلو راند؟!
  واقعن این جوک دو تا ستاره گرفته؟!
  من و همسرم که سه روز تموم تو همت با دیدن این عرشه پل از ته دل می خندیدیم.
  شعار خوبی مثل رویایت را آزاد انتخاب کن باید هم سطح این باشه؟

  1. نظر شما محترم است. کما اینکه من هم در مورد تیغ ژیلت اعتقاد دارم اگهی بی خودی است. با این حال در جمع بندی نظرات گاه چیز دیگری اتفاق می افتد. اما در مورد دانشگاه آزاد فکر می کنم شعار خوب اما آگهی بد است. بد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *