منتشر شد: کتاب برند و برندسازی

امروز به لطف دوست خوب آرش سلطانعلی نسخه ای از کتاب تازه منتشر شده ایشان به دستم رسید. کتاب برند و برندسازی که تالیف و ترجمه آرش سلطانعلی است و با مقدمه ای از ریتا کلیفتون توسط انتشارات ایده روانه بازار شده است. این کتاب بر اساس دیدگاه های نخبگان برندسازی جهان به رشته تحریر در آمده است. در لحظات اول از تورق کتاب ان را بسیار جذاب یافتم. کتاب موضوع جذابی دارد که قطعا در برنامه مطالعه قرار خواهم داد و به علاقه مندان هم توصیه می کنم کتاب را تهیه کنند.


One thought on “منتشر شد: کتاب برند و برندسازی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *