آگهی خاص / طلب توجه به ماهی تن به اندازه پانداها

بحث حفاظت از گونه های خاص جانوری در سطح دنیا با تمرکز ویژه بر روی خرس های پاندا صورت می گیرد. به گونه ای که این پانداها به نمادی برای حفاظت از حیوانات خاص معروف شده اند. همین موضوع باعث شده جمعیت حفاظت از ماهی های تن توجه بیش از حد به پاندا نسبت به سایر جانواران را دستمایه خلق ایده های خلاقانه برای تلنگر به ذهن مخاطب قرار دهد و پیام تلنگر زننده خود را در مورد ضرورت حفاظت از ماهی های تن به مخاطب منتقل کند. با شعار وقتی ماهی های تن را می بینید گمان کنید همان پانداها را دیده اید (این گونه هم نیاز به حمایت و حفاظت دارد).


2 thoughts on “آگهی خاص / طلب توجه به ماهی تن به اندازه پانداها”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *