۷ مرحله برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی موفق در سال ۱۴۰۱ برای مدیران بازاریابی

علیرضا زهرایی: در سال ۱۴۰۰ ، ظهور و سقوط پلتفرم های جدید و تأثیر مستمر همه گیری جهانی. به طور خلاصه، آنچه در گذشته برای استراتژی بازاریابی شما کارآمد بود، ممکن است امروز به کار نیاید. برای مثال در این ...