برترین آگهی های تلویزیونی ایران در سال ۹۸ به انتخاب کافه بازاریابی

امسال مانند سالهای گذشته، برای پنجمین سال متوالی هیات انتخاب کافه بازاریابی در دو بخش تخصصی محیطی و تلویزیونی، برترین های تبلیغات ایران را انتخاب کرد. انتخاب همواره کاری سخت است و هیات انتخاب و داوری سعی کرده با بررسی تمام آگهی ها بر اساس ۳ معیار کیفی که در تصویر زیر آمده است، برترین ها را انتخاب کند.

شایان ذکر است این فرایند کاری زمانبر است و همت همه داوران را در این مسیر باید ستود. در ادامه با هم نتایج آگهی تلویزیونی این داوری ها را ببینیم.

/