چای را بهتر بشناسیم // نظر فعال صنعت در مورد چای

مطلبی به قلم علی سواری، در نوشته یک فنجان برندینگ هفته قبل در مورد چای، بسیاری از دوستان مشکلات این صنعت را از ابعاد گوناگون بررسی کردند. کامنت جناب آقای سواری که از فعالان این صنعت هستند، کامنت جالب و پرباری بود. نکات جالبی در مورد خواص انواع چای که […]

یک فنجان برندینگ // خواهش می کنم چای بخر و جایزه ببر! لطفا!!!

چند فنجان درباره چاشنی های فروش گفتگو کردیم. امروز می خواهیم با بررسی یک صنعت، بحث خود را ادامه دهیم. امروز در فنجان برندینگ شما چای خواهم ریخت. نوش جان! درباره گروه هدف چاشنی های فروش صحبت کردیم و گفتیم که یکی از مهمترین گروه های هدف کسب و کارها، […]

من اگر جای مدیر برند "محسن" بودم // آیا شما هم استراتژی جایزه محوری را پیش می گرفتید؟

بخش "من اگر جای مدیر .... بودم" یواش یواش داره جای خودش رو بین دوستان باز می کنه. این نوبت از سری یادداشتهای "من اگر جای مدیر ... بودم " را اختصاص دادیم به برند محسن. اما قبل از هر چیز دوست دارم بحث را با ذکر این خاطره شروع […]

چای را بهتر بشناسیم // نظر فعال صنعت در مورد چای

مطلبی به قلم علی سواری، در نوشته یک فنجان برندینگ هفته قبل در مورد چای، بسیاری از دوستان مشکلات این صنعت را از ابعاد گوناگون بررسی کردند. کامنت جناب آقای سواری که از فعالان این صنعت هستند، کامنت جالب و پرباری بود. نکات جالبی در مورد خواص انواع چای که […]

یک فنجان برندینگ // خواهش می کنم چای بخر و جایزه ببر! لطفا!!!

چند فنجان درباره چاشنی های فروش گفتگو کردیم. امروز می خواهیم با بررسی یک صنعت، بحث خود را ادامه دهیم. امروز در فنجان برندینگ شما چای خواهم ریخت. نوش جان! درباره گروه هدف چاشنی های فروش صحبت کردیم و گفتیم که یکی از مهمترین گروه های هدف کسب و کارها، […]

من اگر جای مدیر برند "محسن" بودم // آیا شما هم استراتژی جایزه محوری را پیش می گرفتید؟

بخش "من اگر جای مدیر .... بودم" یواش یواش داره جای خودش رو بین دوستان باز می کنه. این نوبت از سری یادداشتهای "من اگر جای مدیر ... بودم " را اختصاص دادیم به برند محسن. اما قبل از هر چیز دوست دارم بحث را با ذکر این خاطره شروع […]