بازاریابی بین الملل // آداب مذاکره با انگلیسی ها

بازاریابی بین الملل // آداب مذاکره با انگلیسی ها

پیرو مجموعه مطالبی که سرکار خانم مهسا احمدی با عنوان “آداب مذاکره تجاری” در کافه بازاریابی منتشر می کردند، جناب آقای ابوالفضل زمانی مقاله ای در خصوص آداب مذاکره با انگلیسی ها تدوین و برای کافه بازاریابی ارسال کرده اند ...
مشتری مداری ودیگر هیچ //دغدغه پنهان سازمانها بخش۲

قصد داشتم با نوشتن مطلب اول از سری مطالب “مشتری مداری و دیگر هیچ” دو هدف را دنبال کنم. نخست، اعلام آغاز این سری وب نوشته ها که قصد واشکافی موقعیت کنونی بسیاری از سازمانهای ایرانی از دید مستری مداری ...


مشتری مداری و دیگر هیچ // دغدغه پنهان سازمان (مجموعه یادداشتهای سریالی)

پیش نوشت: استحضار داردید که فروش سودآور، دغدغه بسیاری از سازمانهاست، این درحالی است همین سازمانها کوچکترین اهمیتی را برای داشتن پرسنل مشتری مدار از خود نشان نمی دهند. خوشبختانه در کشور سازمانها و مجموعه های قابل توجهی را می توان ...


تبلیغاتچی // استراتژی تبلیغاتی و فروش درست برای "تقاضاسازی" کدام است؟ // همراه با برند "مدیا"

با کمی دقت، یکی از چیزهایی که با بررسی اطلاعات و واقعیت های بازار دستگیر یک کارشناس بازاریابی می‌شود این است که در بسیاری از موقعیت های خرید، رفتار واقعی خرید و انگیزه (یا گفتار پیش از خرید) بسیاری از ...