درددلی کوچک بین بخش خصوصی و غیرخصوصی! // این دو بخش به آتش سوزی چه عکس العملی نشان می دهد!

چندسال قبل در یک شرکت خصوصی جاوید: در کارخانه نشسته بودیم و بقول معروف داشتیم زندگیمان را میکردیم! ناگهان آژیر به صدا درآمد. آتش سوزی از انبار شروع شده و در حال گسترش بود. آنهم در یک کارخانه تولید کاغذ ...
برندسازی با طعم شطرنج بازی // تب برندسازی، دام برندسازی و رواج شبه برندها به همراه یک تجربه آموزنده

جاوید: ایران کشور زیباییهاست. کشوری چهارفصل و کهن با تاریخی سرشار از حوادث گوناگون. رویدادهایی که شماری از آنها بسیار غرورآفرین هستند و در عین حال بعضی ها هم باعث سرافکندگی. هرچند بیشتر سعی می کنیم قسمت اول را پررنگ ...علت عدم علاقه به فروشندگان و لوکوموتیورانان خاموش چیست؟ // چرا برخی فکر می کنند فروشندگی یک شغل زاید است // داستان قهرمانان پرش از آن طرف پشت بام چیست؟

جاوید: در جامعۀ امروز به وضوح می بینیم که برخورد عامۀ مردم با فروشندگان به گونه ای است که انگار با یک شغل زاید و نه چندان مهم روبرو هستند. مصداق آن هم واضح است. کافیست سری به یک مدرسه ...


سلسله مباحث پیرامون هم اندیشی فروش // جلسه اول // اهمیت عشق و علاقه به فروش // دیوار ورود به شغل فروشندگی بسیار کوتاه است

قرار بر این شد تا در سال جدید با مطالبی از جنس هم اندیشی، نگاهی عمیقتر داشته باشیم به بحث فروش.  بوضوح دیده می شود که این حوزه مظلوم در کشورمان آمیزه ای است از بیشترین کمیت همراه با کمترین ...