درددلی کوچک بین بخش خصوصی و غیرخصوصی! // این دو بخش به آتش سوزی چه عکس العملی نشان می دهد!

چندسال قبل در یک شرکت خصوصی جاوید: در کارخانه نشسته بودیم و بقول معروف داشتیم زندگیمان را میکردیم! ناگهان آژیر به صدا درآمد. آتش سوزی از انبار شروع شده و در حال گسترش بود. آنهم در یک کارخانه تولید کاغذ ...
برندسازی با طعم شطرنج بازی // تب برندسازی، دام برندسازی و رواج شبه برندها به همراه یک تجربه آموزنده

جاوید: ایران کشور زیباییهاست. کشوری چهارفصل و کهن با تاریخی سرشار از حوادث گوناگون. رویدادهایی که شماری از آنها بسیار غرورآفرین هستند و در عین حال بعضی ها هم باعث سرافکندگی. هرچند بیشتر سعی می کنیم قسمت اول را پررنگ ...علت عدم علاقه به فروشندگان و لوکوموتیورانان خاموش چیست؟ // چرا برخی فکر می کنند فروشندگی یک شغل زاید است // داستان قهرمانان پرش از آن طرف پشت بام چیست؟

جاوید: در جامعۀ امروز به وضوح می بینیم که برخورد عامۀ مردم با فروشندگان به گونه ای است که انگار با یک شغل زاید و نه چندان مهم روبرو هستند. مصداق آن هم واضح است. کافیست سری به یک مدرسه ...