دیروز "فست فود" بد بود امروز "فست بوک" // این کتابها توهم یادگیری ایجاد می کند

در دنیای امروز، به لطف اطلاع رسانی های قدرتمند دیگر کسی نیست که از مضرات فست فودها نداند. هرچند جمع کثیری از ما مردم، اگر چیزی هم به ضررمان باشد بازهم آن را استفاده میکنیم. ازدحام شبانه افراد مختلف از ...


درددلی کوچک بین بخش خصوصی و غیرخصوصی! // این دو بخش به آتش سوزی چه عکس العملی نشان می دهد!

چندسال قبل در یک شرکت خصوصی جاوید: در کارخانه نشسته بودیم و بقول معروف داشتیم زندگیمان را میکردیم! ناگهان آژیر به صدا درآمد. آتش سوزی از انبار شروع شده و در حال گسترش بود. آنهم در یک کارخانه تولید کاغذ ...
برندسازی با طعم شطرنج بازی // تب برندسازی، دام برندسازی و رواج شبه برندها به همراه یک تجربه آموزنده

جاوید: ایران کشور زیباییهاست. کشوری چهارفصل و کهن با تاریخی سرشار از حوادث گوناگون. رویدادهایی که شماری از آنها بسیار غرورآفرین هستند و در عین حال بعضی ها هم باعث سرافکندگی. هرچند بیشتر سعی می کنیم قسمت اول را پررنگ ...