کوته نوشته های دکتر محمدیان (۳) // اخلاق در بازاریابی

دکتر محمود محمدیان: این روزها برخی از افراد که با خواندن یک کتاب خود را در بازاریابی و برندینگ متخصص می دانند با ارایه راهکارهایی غیراخلاقی به سازمانها تلاش در جهت افزایش فروش و به اصطلاح خودشان برند شدن سازمانها ...