کوته نوشته های دکتر محمدیان (۳) // اخلاق در بازاریابی

دکتر محمود محمدیان: این روزها برخی از افراد که با خواندن یک کتاب خود را در بازاریابی و برندینگ متخصص می دانند با ارایه راهکارهایی غیراخلاقی به سازمانها تلاش در جهت افزایش فروش و به اصطلاح خودشان برند شدن سازمانها ...
تقابل ماشین تبلیغات با ماشین عملکرد در شهر فرش // تجربه فروشگاه شماره ۲ شهر فرش

دکتر محمود محمدیان: در اواخر سال گذشته با همت دوستان خوشبختانه اولین جشنواره تبلیغات کشور برگزار شد و من دبیر علمی آن بودم شاید در قسمت اخبار بیات که به زودی راه اندازی خواهم کرد در مورد آن صحبت کنم ...